Sommardesignkontoret

Studenter från olika designskolor arbetade med regionala företag för att ta fram idélösningar på konkreta problem


Strateg Interactive Hällefors kommun Regionförbundet Örebro Region Värmland En investering för framtiden: EUROPEISKA UNIONEN - Europeiska regionala utecklingsfonden En investering för framtiden:
EUROPEISKA UNIONEN - Europeiska regionala utecklingsfonden