Friggebod

Friggebod

Småhus utvecklades med tillhörande inredning och köksutrustning med krav på hållbar utveckling.


Strateg Interactive Hällefors kommun Regionförbundet Örebro Region Värmland En investering för framtiden: EUROPEISKA UNIONEN - Europeiska regionala utecklingsfonden En investering för framtiden:
EUROPEISKA UNIONEN - Europeiska regionala utecklingsfonden