Emergency Housing Project

Emergency Housing Project

The Emergency Housing Project
- upphovsfri design för katastrofhjälp

25 miljoner människor förlorar sina hem i naturkatastrofer varje år.  Design är en avgörande resurs för att skapa en bättre tillvaro för de som drabbas. The Emergency Housing Project är ett praktiskt exempel på hur design kan användas som ett humanitärt verktyg. Projektet sker i nära samarbete med myndigheten för samhällsberedskap, företag och ledande designhögskolor.

Målet är att generera upphovsfria designlösningar (bostäder, produkter och tjänster) som bidrar till minimerat mänskligt lidande och skapar förutsättningar för uppbyggnad av självständiga  och hållbara samhällen efter naturkatastrofer.

Projektet finansieras av IKEA Foundation, Hällefors kommun, EU strukturfond, Region Örebro och Region Värmland.


Strateg Interactive Hällefors kommun Regionförbundet Örebro Region Värmland En investering för framtiden: EUROPEISKA UNIONEN - Europeiska regionala utecklingsfonden En investering för framtiden:
EUROPEISKA UNIONEN - Europeiska regionala utecklingsfonden