FIDU

Basår i industridesign
Högskoleförberedande designutbildning

FIDU
Foto: Emil Håkansson

Ämnet design är väldigt brett och omfattar, enligt vår mening, alla typer av material och produktionsmetoder. Att kunna arbeta bra i grupp är ett mycket viktigt villkor för industriella designers.

Du får pröva olika tankar och tekniker för att därmed utröna om design är Ditt framtida yrkesområde och dessutom skapar Du massor av material för ansökan till designhögskolorna.

Under höstterminen genomför vi ett 20-tal skiss-uppgifter. Genom stegvis ökad svårighetsgrad, kombinerat med intensiv träning i olika moment, växer insikt och kunskaper. Arbetet sker efterhand alltmer självständigt.

Avsikten är att träna Din förmåga till: textanalys, hur Du samlar in referensinformationer, att dra slutsatser av information, att skissa idéer, att välja ett förslag, att göra modell på och slutligen att bereda presentationsmaterialet och presentera detta.

Momenten kan tränas under olika former: enskilt, i grupp, under workshops, på studiebesök.

Besök skolans hemsida:
http://www.fidu.se/


Strateg Interactive Hällefors kommun Regionförbundet Örebro Region Värmland En investering för framtiden: EUROPEISKA UNIONEN - Europeiska regionala utecklingsfonden En investering för framtiden:
EUROPEISKA UNIONEN - Europeiska regionala utecklingsfonden