Kalender

Här presenterar vi de evenemang/händelser som sker i samarbete- eller i anslutning till Formens Hus.

Kalender


Strateg Interactive Hällefors kommun Regionförbundet Örebro Region Värmland En investering för framtiden: EUROPEISKA UNIONEN - Europeiska regionala utecklingsfonden En investering för framtiden:
EUROPEISKA UNIONEN - Europeiska regionala utecklingsfonden