Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

"Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet med F10 konceptet når man genom marknadsmekanismer eller inte alls"

Enkelt uttryckt kan man beskriva teorin bakom Faktor 10 som en metod att göra innehållet i begreppet hållbar utveckling mätbart och förståeligt. Helt kort bygger idéerna bakom Faktor 10 på att industriländerna måste minska sitt nuvarande resursuttag med 1/10 för att vi tillsammans ska kunna uppnå balans och hållbar utveckling på vår jord.

De problem som idag fokuseras är CO2 utsläppen och med dem den globala uppvärmningen. Transportproblematiken prioriteras i debatten. Transporterna är dessvärre endast ett symtom uppkommet ur vårt konsumtionsmönster. Produktionen och konsumtionen av varor är den största utsläppskällan av CO2.

Sedan mitten av 1900-talet har jakten och konsumtionen av naturresurser ökat i allt snabbare takt i framförallt industriländerna. Idag grävs, skördas eller bränns jordens geologiska och biologiska frukter i en svindlande takt i vår strävan efter... ett bättre liv? Men för vem och för hur länge till?

I dagsläget konsumerar ca 20 % av jordens befolkning 80 % av jordens resurser. Industriländernas "slit och släng"-tradition har blivit ett tecken på framgång. Men vad händer när alltfler anammar vår livsstil och människorna i Kina, Indien, Indonesien, Brasilien och resten av världen fordrar samma materiella standard som vi i västvärlden?

Vi behöver MINST ett jordklot till med nya fräscha resurser. Eller så måste vi börja tänka i helt nya banor där tjänstekonsumtion kan vara en del av den nödvändiga avmaterialiseringen.

"Globalt måste vi producera mer välfärd med mycket mindre naturresurser"
BNP och barndödlighet (Hans Rosling)


Strateg Interactive Hällefors kommun Regionförbundet Örebro Region Värmland En investering för framtiden: EUROPEISKA UNIONEN - Europeiska regionala utecklingsfonden En investering för framtiden:
EUROPEISKA UNIONEN - Europeiska regionala utecklingsfonden