Hållbar design

Hållbar design

Design är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov. Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, processer, budskap och miljöer.

Hållbar design är i grunden samma process med skillnaden att kraven om funktion och estetik  har utvidgats för att även  inkludera  ekologiska, sociala och ekonomiska krav.
Interface inc. Ray Anderson
Design ideér från naturen


Strateg Interactive Hällefors kommun Regionförbundet Örebro Region Värmland En investering för framtiden: EUROPEISKA UNIONEN - Europeiska regionala utecklingsfonden En investering för framtiden:
EUROPEISKA UNIONEN - Europeiska regionala utecklingsfonden