Formens Hus historia

Formens Hus historia
Foto: Clarence Werdin.

En mörk novemberkväll spricker det svarta himlavalvet upp över Mästarnas park i Hällefors. Ljus och ljud från ett storslaget skådespel inleder invigningen av Formens Hus. Året är 2005.

Projektet Formens Hus har en komplex historia som går via Stockholm, Kungsör, Danmark, Finland, Paris, Provence och klättrar över stock och sten i Västmanland.
Men framförallt handlar det om en liten kommun som vågade tänka och tro på något nytt. En kommun som målmedvetet satsade på en ny identitet där Formens Hus kom att bli en av pusselbitarna. Grunden i detta nytänkande var en växande övertygelse om kulturens betydelse för kreativitet och förändring. Och mycket skulle komma att förändras...

Under början av 90-talet krymper traktens identitet och stolthet snabbt i takt med det stora stålverkets uppsägningar. Runt 1000 personer förlorar sina jobb. Kulmen nås 1993 när delar av bruket säljs, nedmonteras och skeppas till Kina. Utflyttningen från den lilla bruksorten Hällefors ökar lavinartat och snart gapar tomma lägenheter i en förr så levande stadsbild. Vad göra?

I kommunledningen har redan ett nytänkande börjat ta form under slutet av 80-talet. Istället för att luta sig mot en osäker tung industri ställs siktet in mot ett s k K-samhälle. "K" som i kunskap, kultur, kommunikation och kreativitet. Och det ska startas i tid...1991 införs en obligatorisk kulturskola för elever i låg- och mellanstadiet.  Det innebar att alla skolbarn från första t.o.m. fjärde klass har ett år av dans, ett år av musik, ett år av teater samt ett år av bild och form.

Själva grundidén som genomsyrar Kulturskolan är att eleven ges möjlighet att växa och utveckla sin personlighet och självkänsla genom löpande redovisning av sitt arbete i olika former av utställningar och uppträdanden. Genom att på detta sätt öppna upp skolans dörrar skapas även möten och kommunikation med en omvärld som bidrar till insikt och mognad.
     
Under tiden ökar problemen med de övergivna bostäderna lavinartat. Rivningar blir oundvikliga. Men den "Beirut-känsla" som blir resultatet späder snarare på problemen och lämnar trista och övergivna bostadsområden efter sig där ingen vill bo.

Ett föredrag om vår hjärna av arkitekten Klas Tham ger det kommunala bostadsbolaget nya impulser och infallsvinklar till problemet. Utforskningar kring boendet inleds med omfattande studier kring 1000 år gamla bosättningar. Bland många faktorer så utkristalliseras snart en ständigt återkommande faktor - utsmyckningen och dess betydelse för boendets status.
 
Nyfikenheten leder vidare till studiebesök i Holstebro i Danmark där man "helt galet" bl a åkt till Paris och köpt en dyr Giacomettiskulptur och placerat i ett bostadsområde. Först kom journalisterna som förutom bilder av skulpturen också fick en presentation av Holstebro och dess utmärkta musikskola. Sedan kom höginkomsttagarna med sina blivande Mozarts inflyttandes.
I bagaget hem från grannlandet har man med sig modet att satsa på kvalitet, något som bl a kommer att bli startskottet för Millesparken, den första av tre skulpturparker i Hällefors.
Parallellt med bostadsbolagets inspirationsresor västerut åker kommunledningen österut till sin lilla vänort Fiskars i Finland. Här i  Fiskars startade en gång den framgångsrika verkstadsindustrin med sitt starka varumärke "Fiskars" som dock snart växte ur den lilla orten och flyttade. Kvar stod ett antal stora vackra byggnader och gapade med sin tomhet. Industrin Fiskars, som så intimt förknippades med själva bynamnet, bestämde sig för att försöka gjuta liv i byn igen.  Lokalerna marknadsfördes bland i första hand etablerade konstnärer och designer.

Idag sjuder Fiskars av liv tack vare ett ateljékollektiv med runt 100 medlemmar!  Vid en lunch på ett värdshus i Fiskars föds den första idén om Formens Hus.

Hemma i Sverige startar Forskarstation Bergslagen på  initiativ av Arbetslivsinstitutet. Ett av projekten är Bergslagens Industridesignforum. Tanken är att industridesign ska kunna fungera som ett verktyg för svenska företag att utveckla sig och att öka sin konkurrenskraft, framförallt på de mindre orterna.

Projektet vilar på tre ben: utbildning, utveckling och utställning. Utveckling och utställning planeras till Ljusnarsbergs kommun och utbildning till grannkommunen Hällefors.

År 1999 invigs utställningen Design för Maskinen i Bångbro Industriområde i Ljusnarsbergs kommun. Grunden utgörs av Torbjörn Lenskogs omfattande och unika samling av bruksföremål från 1900-talet.
Ungefär samtidigt börjar en förberedande industridesignutbildning i Hällefors att ta form och har även den sin invigning med ett första riksintag av elever år 1999.
I Hällefors kommun fortsätter man att fundera på sitt K-samhälle och börjar så småningom att vaska fram ett par nyckelord som man kan knyta upp den pågående utvecklingen kring.

Som en naturlig anknytning till tradition och kompetens i bygden blir Teknik ett första definierat område. Med allt egentligen redan påbörjat i Grythyttan, blir Måltid också en självklarhet. Det tredje och sista området växer fram under 90-talet och blir Design.

Under rubriken Design kommer sedan de tre delarna i Bergslagens Industridesignforum att samlas i Hällefors. Ett Formens Hus börjar projekteras med målsättning att bli ett internationellt kompetenscentrum inom industridesign.

Under projekteringen av Formens Hus utvecklas kommunens kontakter med Wuppertalinstitutet och professor Schmidt-Bleek där idéer kring hållbar utveckling inspirerar. Institutet står bakom lanseringen av begreppet Faktor 10 som bygger på idén att industriländerna måste minska sitt nuvarande uttag av jordens resurser till 1/10 för att uppnå en global hållbar utveckling på vår jord.

Formens Hus projekteras om och kommer att bli ett av de första byggprojekten i Europa som blir dokumenterat enligt Faktor 10. Begrepp som ekologisk ryggsäck och hållbar design förs högt upp på agendan och stakar ut vägen för kommande projekt inom Formens Hus.

År 2002 tas det första spadtaget för Formens Hus.


Strateg Interactive Hällefors kommun Regionförbundet Örebro Region Värmland En investering för framtiden: EUROPEISKA UNIONEN - Europeiska regionala utecklingsfonden En investering för framtiden:
EUROPEISKA UNIONEN - Europeiska regionala utecklingsfonden