Kommunikationer

Besöksadressen är Sikforsvägen 7.

Bil:

Från Örebro:
RV 50 mot Nora (skyltat Falun) och därefter LV 244 mot Hällefors.

Från Västerås:
E20/E18 mot Arboga och vidare LV 249 genom Fellingsbro och Frövi. RV 50 mot Nora och LV 244 mot Hällefors.

Från Karlstad:
RV 63 mot Filipstad - Hällefors.

Från Ludvika:
RV 50 mot Kopparberg och sedan RV 63 mot Hällefors.


Tåg:

Borlänge-Ludvika-Hällefors-Kristinehamn-Karlstad.
Måndag -fredag, två turer dagligen (linje 75). Se Resplus

När man kommer till Hällefors:
Följ skyltarna mot Formens Hus från RV 63.
När man åkt över järnvägen ligger Formens Hus på höger sida vid första korsningen.
Ta höger och där finns parkeringen precis framför Formens Hus. (Sikforsvägen 7)

Välkommen!


Strateg Interactive Hällefors kommun Regionförbundet Örebro Region Värmland En investering för framtiden: EUROPEISKA UNIONEN - Europeiska regionala utecklingsfonden En investering för framtiden:
EUROPEISKA UNIONEN - Europeiska regionala utecklingsfonden